De fractieleiders van de gemeenteraad van Westerwolde zijn bezorgd en boos over de situatie in Ter Apel. In een open brief lichten zij de huidige en vroegere omstandigheden in Westerwolde toe. Door de hoge instroom van asielzoekers en een vastgelopen asielprocedure lijkt Ter Apel zich op te maken voor een herhaling van 2015/2016. In die tijd werden asielzoekers ondergebracht in tenten, wat in Ter Apel voor grote problemen zorgde. Met 2000 opvangplaatsen voor asielzoekers staat Ter Apel voor zijn volle verantwoordelijkheid, betoogt de raad. De brief gaat verder met te zeggen:
“Wij zijn boos op ‘Den Haag’ omdat het heeft aangegeven dat het op korte termijn geen oplossing kan bieden voor Ter Apel. Andere gemeenten zijn niet bereid asielzoekers op te nemen. Het is duidelijk dat Ter Apel buiten het gezichtsveld van de staatssecretaris ligt en dat haar verantwoordelijkheidsgevoel niet verder reikt dan “Den Haag”. Zo nodig moet er onder dwang meer ruimte worden gecreëerd om asielzoekers in andere Nederlandse gemeenten op te vangen. Wij delen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het asielbeleid, maar de staatssecretaris moet nu optreden om verdere escalatie te voorkomen. Het maximumaantal van 2.000 inwoners dat in een administratief akkoord is vastgesteld, wordt keer op keer overschreden. Wij zijn de afspraken tussen COA(Opvangcentrum) de staatssecretaris en de gemeente Westerwolde zat. Telkens weer moeten we vechten voor overeenkomsten die niet worden nagekomen. Een voorbeeld hiervan is de overeenkomst met onze buschauffeurs. Er moeten altijd bewakers staan bij de bushaltes in Ter Apel en Emmen. De realiteit is anders”.

Er zal nu een extra openbare raadsvergadering worden belegd op maandagavond 18 oktober 2021. Deze vergadering moet erop aandringen dat het overleg op grond van artikel 16 van het Verdrag wordt voortgezet, zodat de bereikte overeenkomsten kunnen worden uitgevoerd. Een van de harde afspraken is dat in Ter Apel niet meer dan 2000 asielzoekers worden opgevangen. Indien de overeenkomst niet kan worden nagekomen, zal de gemeenteraad worden verzocht het contract te beëindigen.
Dat de situatie nu meer en meer uit de hand loopt, wordt zeer duidelijk gemaakt door de laatste woorden van de brief.
“Wij adviseren staatssecretaris Broekers-Knol een reis naar Ter Apel te overwegen om te vernemen hoe de situatie ter plaatse zich gedraagt en waar wij en vooral de burgers van Ter Apel en omgeving, maar ook de kwetsbare vluchtelingen die het slachtoffer zijn van deze situatie, mee worden geconfronteerd. Ook willen we voorkomen dat door alle negatieve ervaringen die we hier in Westerwolde hebben opgedaan, geen enkele gemeente meer bereid is om de opvang van asielzoekers te organiseren. In Westerwolde zijn we gastvrij, maar misbruik van onze gastvrijheid wordt niet getolereerd. Wij verwachten dan ook dat de staatssecretaris haar beloften nakomt en doet wat nodig is om Ter Apel te ontlasten en asielzoekers in staat te stellen veilig en humaan een aanvraag in te dienen, zoals het hoort. Wij hebben aangegeven dat wij meer dan overdonderd zijn door de situatie en onmiddellijke actie eisen”.