Column: Een dwarsdoorsnede van 15 jaar DASPFEFFER.

Wij zullen alle nummers van DASPFEFFER hier met bepaalde tussenpozen uploaden. Dit is het eerste jaarlijkse nummer van DASPFEFFER van oktober 2006. Ik kon niet anders dan hartelijk lachen, maar het blijft een leuke herinnering. Nogmaals dank aan de vele mensen die bereid waren om cover model te zijn. A.T.L