De ideale bestemming voor fietsers

Welkom op de Leher Pünte, de enige touwgebonden veerboot op de bevaarbare Ems! Langs de Pünte vindt u drie wandelroutes die in 2011 zijn voltooid. Geniet onderweg van natte weiden, wallenhagen, weilanden en vijvers. Elf habitatborden geven interessante informatie.

Oorspronkelijk werd de Pünte gebouwd om de boeren in staat te stellen hun land op de linkeroever van de Ems te bewerken; tegenwoordig dient hij als voertuig om fietsers de Ems te laten oversteken. Zo profiteert de gemeente Lehe van het Ems-Fietspad, dat in 1998 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Dortmund-Eemskanaal werd geopend. Sinds 2001 is het ponton weer in bedrijf en staat het ook buiten de gemeentegrenzen bekend als de Ems-veerboot. Volgens legenden en verhalen hebben de Aulken (Zwege) lange tijd in de Hexenberge gewoond. Zij werden nooit gezien, maar volgens de verhalen werden hun allerlei goede en kwade daden toegeschreven. Het bekendste verhaal van de Leher Aulken gaat over hun vertrek uit Lehe in noordelijke richting na de dood van hun leider. Volgens de legende reisden de Aulken, toen ze Lehe verlieten, per punter. Sinds 2001 staan de Aulken als kunstbeelden aan de pier van Pünten. Zoals dat gaat met sagen en verhalen, worden ze mondeling doorverteld aan de volgende persoon, zodat de herkomst helaas niet meer te achterhalen is.