Imbolc is een Keltisch maanfeest en wordt gevierd op de tweede nieuwe maan van de Keltische jaarkalender.Vier dat de dagen merkbaar langer worden, ook al danst de temperatuur nog steeds rond de 0 graden. Ondanks de nog steeds aanhoudende wintertraagheid, worden de dagen begin februari al merkbaar langer. De essentie van dit feest is het vieren van het licht en de wedergeboorte van de natuur, haar bloei en ontluiking.Wat voor ons zonder veel ophef wordt aanvaard, was voor onze voorouders – zonder elektriciteit en kunstlicht – het vieren waard.De zware tijd van winter en afzien loopt gestaag ten einde.
De naam “Imbolc” gaat zeer waarschijnlijk terug op het Oud-Ierse woord “Imbfolc”. Vertaald betekent het “reiniging” of “zuivering”.

Het feest werd later door de christenen aangepast en herschreven. Omdat de mensen niet konden worden weerhouden van de gewoonten om met de natuur te leven, veranderde de Kerk Imbolc in de nieuwere christelijke feestdag Candlemas. Ze hebben opmerkelijke parallellen. Terwijl Imbolc gepland was voor 1 februari, valt Candlemas op de tweede. De Romeinen hadden ook hun zuiveringsfeest, “februa” genaamd, waarbij zij wierook aansteekten en geluidsrituelen uitvoerden om de demonische wezens van de winter te verdrijven.

De oorsprong van dit feest gaat van Ierland en de Galliërs tot het oude Rome, en ook de Grieken hadden hun eigen ideeën, en die hebben allemaal hun rechtvaardiging.In het algemeen vierden talrijke culturele groepen in Europa midwinterfeesten om hulde te brengen aan de versterkende natuur en het vuur van de zon. In de Keltische cyclus werd het feest gevierd van zonsondergang op 1 februari tot zonsondergang op 2 februari. Een ander Imbolc-ritueel waren proefhuwelijken, die voor een jaar werden aangegaan. Ook al worden deze feesten tegenwoordig nauwelijks meer gevierd en is ook hun oorsprong vervaagd, toch zijn fragmenten van deze tradities nog over de hele wereld te vinden.

Kaarsmis wordt natuurlijk gevierd met veel licht en vuur, met brandende kaarsen of een vreugdevuur, als er een geschikte plaats voor is. Wie in de vlammen kijkt, moet zich afvragen waar hij in het nieuwe jaar op hoopt. Omdat Imbolc ook staat voor de eigen helderheid en voor het manifesteren van wensen.