Westerwolde. Medio 2019 zijn de landschapsvisies rond het gebied van klooster Ter Apel gepubliceerd. Het doel van de verschillende visies was de historische elementen van het landschap te herstellen en het gebied rond het klooster nieuw leven in te blazen. Voor de uitvoering van de landschapsvisies is de Stichting Herinrichting Kloostererenclave Ter Apel in het leven geroepen. Verschillende partners van het Klooster Ter Apel, zoals de provincie Groningen, de gemeente Westerwolde, Staatsbosbeheer en de Stichting Kloostermuseum Ter Apel hebben grootse plannen. In december 2021 presenteerde het bestuur, na bijna twee jaar intensief werken, het masterplan Kloosterenclave Ter Apel aan de besturen van de provincie en de gemeente Westerwolde. Dit plan beschrijft de gedetailleerde plannen die zullen leiden tot de verwezenlijking van de doelstellingen.

Tot dusver zijn vijf projecten goedgekeurd. Tot de werkzaamheden voor het behoud en de verbetering van het klooster behoort ook het herstel van het Engelse landschapsbos, dat aan het eind van de 19e eeuw werd aangelegd en nu weer als architectonisch landschapswonder te voorschijn moet komen.

De herinrichting van het kerngebied van de enclave staat ook op de agenda en zal historische elementen omvatten. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het herstel van het waterelement in het gebied en deze stap zal niet alleen het klooster maar het hele landschap veranderen.

Bovendien is de uitvoering gepland van educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren, zoals de installatie van kunstvoorwerpen in de kloosterenclave. Deze zijn bedoeld om een verband te leggen tussen de geschiedenis, de landschapsontwikkeling en het klooster Ter Apel. Wie het klooster TerApel kent, zal beseffen dat het op een volledige renovatie lijkt, terwijl de oude kern intact is gebleven. De betrokkenen zijn het erover eens dat dit een plek is die behouden moet blijven. Want het klooster Ter Apel staat als een oase van rust in een hectische tijd, die verleden en toekomst met elkaar verbindt, en wie in de zomer de kruidentuin bezoekt, wordt overvallen door een gevoel van eeuwigheid. A.T.L