Eigen hoofd en origineel uit Bellingwolde

Sommige mensen treuren om de winkel op de hoek van vroeger. Het werd immersmeer gezien als een plaats waar buren elkaar terloops gedag konden zeggen enkonden socialiseren, dan als een plaats waar mensen hun behoeften kondenbevredigen. De meeste mensen hebben een groot deel van de plezierigewinkelervaring bij Tante Emma’s (In Duitsland bekend als „snuusterwinkel“)overgenomen in […]