Op 21 december is de langste dag van het jaar, gevolgd door de langste nacht van het jaar. In vroegere culturen stonden de natuur en het milieu centraal in het leven van de mensen, aangezien zij met de natuur leefden en er rechtstreeks afhankelijk van waren. De gewoonte om de winterzonnewende te vieren gaat terug tot de Kelten en de oude Germaanse stammen en was het belangrijkste feest van het jaar, omdat het werd beschouwd als het geboortefeest van de zon. Er kan dus geen belangrijkere reden zijn geweest om feest te vieren dan de terugkeer van de zon, die wordt ingeluid met de winterzonnewende.
Vele oude gebouwen en heiligdommen, waar het licht door een centraal punt valt, precies en alleen op de zonnewende, bewijzen dit. Prehistorische zonaanbidding is over de hele wereld te vinden. Astronomisch gezien draait de aarde op de dag van de winterzonnewende een beetje rond haar schuine as, als een tol, net als op elke andere dag van het jaar. Hierdoor kantelt het noordelijk halfrond weer naar de zon toe, nadat het er de afgelopen zes maanden van was afgekeerd.
De dagen worden langer, warmte en licht keren terug. Het is het feest van leven en vitaliteit en ook een feest van wederopstanding, wanneer de winter met succes is doorstaan. Toen de Germaanse volkeren werden gekerstend, werden heidense tradities geassimileerd – dat wil zeggen, er werd een christelijke betekenis aan gegeven. De gelovigen in het Christendom herinterpreteerden de winterzonnewende als de geboorte van het Christuskind en maakten van deze feestelijke gebeurtenis het Christelijke Kerstfeest, dat drie dagen werd opgeschoven en nu onder een andere naam wordt gevierd. Als gelovige kan de geboorte van Christus natuurlijk ook worden opgevat als licht. Jezus werd vaak metaforisch vergeleken met de zon. Hier vinden we een prehistorische gelijkenis met de Sol Invictus cultus in de Romeinse oudheid. Sol was een Romeins-antieke zonnegod die vereerd werd als onoverwonnen (invictus).
Wij wensen u een vredige Winterzonnewende 2021 op dinsdag 21 december om 16:58!

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)