Onze aarde draait in de loop van een jaar één keer rond de zon. Aangezien de draaiingsas van de aarde niet loodrecht op haar baan staat, maar een hoek van 23,4 graden maakt, ontstaan de ons bekende seizoenen. De equinox of nachtevening is het tijdstip waarop dag en nacht precies even lang duren. De term equinox komt uit het Latijn en is samengesteld uit aequus voor “gelijk” en nox voor “nacht”.

Op 20 maart 2022 om 16:32 uur is de nachtevening. Dit verwijst naar de twee dagen in het jaar waarop dag en nacht even lang zijn. Op deze dagen doorkruist de zon de hemelevenaar en komt overal ter wereld precies in het oosten op en gaat in het westen onder.

De equinox heeft een belangrijke rol gespeeld voor vele volkeren in de geschiedenis van de mensheid, zoals de Maya’s, die de trappiramide El Castillo in Chichén Itzá precies zo ontwierpen dat het zonlicht op deze dagen ‘s middags de treden van de noordzijde schampt, terwijl de andere delen in de schaduw blijven.

De lente-equinox is altijd een belangrijk moment geweest, zelfs in onze breedtegraden, omdat het het begin van een nieuwe cyclus markeert. Net zoals leven en dood in verschillende culturen altijd op verschillende manieren zijn gevierd, is de verandering in de cyclus van lente, zomer, herfst en winter als de vier overgangen van de natuur altijd in bepaalde rituelen vereerd.

De cyclus van leven en sterven is een basisprincipe. In archaïsche culturen is spiritualiteit altijd verbonden geweest met het vrouwelijke, met het vrouw-zijn. Zo was het begin van de lente ook verbonden met het begin van nieuw leven, dat met ontelbare rituelen werd verwelkomd. Wij kunnen het beeld van de vrouw als schepper van het leven terugvoeren tot het begin van de menselijke geschiedenis in de vorm van kunstwerken. Tot het begin van de patriarchale sociale structuur waren het de vrouwen die de spirituele rituelen van hun familie en dorp leidden. Het is dus niet meer dan logisch dat het woord matriarchaat oorspronkelijk is afgeleid van matri arché, wat “in den beginne de moeders” betekent. Lees meer op:

https://www.matriarchiv.ch

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *