Voor de Kelten was Samhain een van de grootste feesten van het jaar. Voor hen was het jaar als één grote dag met ochtend, middag, avond en nacht. Samhain was het begin van de zogenaamde "nacht van het jaar", die voor ons in de moderne tijd oudejaarsavond is. Het was de nacht die de overgang van het oude naar het nieuwe jaar symboliseerde. En juist deze nacht vertegenwoordigde een vrije ruimte tussen het oude en het nieuwe. De muren tussen de werelden werden deze nacht als bijzonder dun beschouwd. Deze overgangen van de ene tussenruimte naar de andere lijken op een niemandsland waar noch orde noch recht heerst. Ze zouden ook beschreven kunnen worden als "wervelende chaos".

In de nacht van Samhain staat de Andere Wereld open, verleden en heden verbinden zich, de geesten van de voorouders ontwaken. Door rituele herinnering leven ze voort in onze geest. De Kelten wilden een bewustzijn ontwikkelen dat zij een deel van ons zijn en wij een deel van hen - en dat de dood een deel van het leven is en het dodenrijk een deel van de wereld, zonder welke er geen leven is.

De poging van de Kerk om het "heidense" Samhain tijdens de kerstening te verbieden, slaagde niet en paus Gregorius IV bepaalde in 837 dat de doden op 1 november als "Allerheiligen" moesten worden geëerd. De protestanten introduceerden vervolgens "All Hallowes Evening" (kortweg Hallowe'en) als christelijk feest in de 16e eeuw. De kerk veranderde het in Allerheiligen. Marketingstrategen ontwikkelden er nog later Halloween uit. Het moet gezegd dat noch de katholieke kerk, noch de beste marketing de oorsprong van dit feest heeft kunnen vernietigen. Volgens onze gebruikelijke kalender valt het feest op 31 oktober, maar traditioneel behoort Samhain tot de 4 maanfeesten van het jaar (Imbolc, Beltane, Lammas, Samhain) en wordt het traditioneel gevierd op de 11e zwarte maan van het jaar. Het is het festival in het wiel van het jaar dat de vegetatiecyclus afsluit.

Samhain betekent ook "kom thuis", want het is de tijd van thuiskomst. De kuddes werden van de weiden naar de stallen gedreven en de handelaren, ambachtslieden en barden keerden terug naar hun clans. De hele zomer waren ze onderweg geweest, hadden handel gedreven, liederen, verhalen en geneeskrachtige kruiden verzameld, hun kennis vergroot en ideeën met anderen uitgewisseld. Nu brachten ze al hun schatten naar huis. Want nu kwam de winter eraan, de lange, donkere tijd waarin ze de verhalen en de geneeskrachtige kruiden nodig zouden hebben. Samhain is het festival waar deze wereld en de volgende zo dicht bij elkaar liggen dat de grenzen vervagen. Het is een magische nacht waarin geesten rondzwerven en rusteloze zielen een thuis zoeken. Op dat moment beseffen we dat er zonder dood geen leven en zonder afscheid geen hereniging mogelijk is.
Happy Halloween!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *