„Alles stroomt”
Rhede. Het Ems stuwmeer in Rhede is een paradijs voor flora en fauna. Lange velden met waterlelies strekken zich uit over het water langs de met bomen begroeide kleine eilandjes aan de rand van de rivier. Esthetisch en ecologisch gezien een “blikvanger”. Rivieren zijn de levensader van de mensheid en de biodiversiteit, dragen bij aan klimaatbescherming en verzachten overstromingen. Dit geldt ook voor het Ems-ossenboogmeer in Rhede, waarvan de oevers rijk zijn aan diersoorten en met”schoonheid van het wild”, want met een uitbundige rijkdom aan kleur enen filigrane sierlijkheid verrijken wilde kruiden de oever. Je vindt er niet alleen brandn
etel of paardenbloem, maar een palet van een bijzondere soort.


Natuurapotheek „Ems Altarm”
Of het nu moerasspirea is, dat zijn verleidelijke geur tot ver in de omtrek verspreidt, sint-janskruid, Johanneskruid, bijvoet of wilde knoflook, hier is een apotheek waar zelfs Hildegard von Bingen versteld van zou hebben gestaan.
Von Bingen zou vol ontzag hebben gekeken. Op warme zomerdagen is het alsof de tijd stilstaat aan de kust. de tijd stilstaat aan de kust. Geen prikkels van de hightech wereld die mensen moe maakt en toch geen achtergrondgeluid van de auto’s in het oor; geen flikkerende puls van de schermen. Flikkerende puls van de schermen die zich voortzetten in de hersenen.Buiten de tijd
Het enige negatieve punt, zou je kunnen denken, is de kleur van het water, die nogal
“bruin” of “onzuiver” is. Dat er geen minerale oliën of ernstige vervuiling, zoals de hoge vispopulatie aangeeft. Het water, dat regelmatig wordt gecontroleerd door de hengelsportve
reniging Rhede (Ems), is van onberispelijke waterkwaliteit.

Historisch verleden van het land rond de “Ems oxbow”.
Deel van het verleden is dat de haven ooit een van de grootste overslagcentra in de Eems was.overslagcentra in de regio Emsland. De bevaarbaarheid van de Ems maakte Door de bevaarbaarheid van de Ems konden mensen in de Middeleeuwen hun gang gaan. De bekende overslaghaven bleefzelfs na de Tweede Wereldoorlog en werd pas jaren later ontmanteld.
Het is in feite het resterende veenwater dat van de omringende, nog bestaande van de omliggende moerasgebieden, vooral uit het Flaargebied, in de oude arm van de Eems.en wordt in combinatie met zuurstof omgezet in roestrood ijzer(II), wat niet is niet ongewoon en komt volledig natuurlijk voor. Het maakt deel uit van het historische historische verleden van het veengebied.

Nu is het doel niet alleen om de “oude arm” nieuw leven in te blazen, maar ook het gebied eromheen. Om dit project van de grond te krijgen, moet de grondsituatie worden opgehelderd. Wat niet eenvoudig blijkt te zijn. De burgemeester van Rhede, Jens Willerding, legt uit Burgemeester Jens Willerding legt uit: “Het is juist dat wij als gemeente een groot belang hebben in dit gebied.groot belang hebben bij dit gebied. Het is momenteel privébezit en we zijn in en we hebben contact met de eigenaar. Tot nu toe is het echter nog steeds zo dat we het gebied wel gebruiken, maar niet mogen gebruiken.
gebied, maar we mogen er niet op bouwen. Zelfs als het land eigendom is van de
Zelfs als het land eigendom is van de gemeente, zijn er talloze ideeën voor het gebruik ervan.

Jens Willerding: Er zijn talloze ideeën en voorstellen voor dit gebied.”Sommigen zouden de bouw van penthouses verwelkomen,andere mensen zijn alleen geïnteresseerd in het behoud van de groene ruimte, er is het idee van eenwandelpad of dat een lokale vereniging er haar clubhuis zou willen bouwen. clubgebouw daar. Penthouses zijn volgens mij geen optie.Verder is er de benadering van historisch gebruik. Dit houdt in dat de oudekraan, waarvan de funderingen deels nog bestaan, wordt herbouwd als “blikvanger en decor”.decor”. Deze versie van de voorstelling zoucatering, inclusief een aanlegsteiger. Tot nu toe is de jaarlijkse drakenboot en nogal wat mensen willen deze activiteiten graag uitbreiden.deze activiteiten uitbreiden.Er zijn dus veel ideeën en suggesties.

Het belangrijkste is dat de gemeente het gebied krijgt en dan kunnen we samen bedenken wat er precies mee moet gebeuren. Wat er precies met het gebied moet gebeuren. Er is hier veel potentieelDit geldt ook voor de lokale geschiedenisvereniging aan de overkant, die al veel activiteiten en evenementen organiseert.
die al veel activiteiten en evenementen organiseert. In het algemeen willen we het hele gebied rond de oude arm van de Ems op de lange termijn aantrekkelijker maken. Hieronder valt ook de Spieksee. Deze plannen zijn niet nieuw, maar zemaar zijn een beetje uitgesteld door de Coronaperiode. Allereerst de drakenboot drakenbootrace op de oude arm van de Ems, die al jaren zeer succesvol wordt gehouden.en we hopen de grondkwestie tegen het einde van het jaar te kunnen oplossen tegen het einde van het jaar”.

 

Alles over de Rheder Markt. Aftrap: De drakenbootrace
De drakenbootrace om de Rheder Markt in te luiden op Zaterdag 16.09. staat weer op het programma. Drakenboot varen is een traditie uit het traditie uit het Verre Oosten. De draak heeft een zeer symbolische betekenis voor de Chinezen. In het oude China werden drakenbootraces gebruikt voor religieuze doeleinden, om de regengoden gunstig te stemmen. In Duitsland vonden de eerste drakenboot eerste drakenbootraces eind jaren 1980 in Duitsland plaats en hebben nu wereldwijd enorme grote groepen volgelingen over de hele wereld, ook in Rhede.

In den beginne was de Ems”
Onder het motto: In het begin was de Ems, heeft de HHG (Verein für Handel, handel Rhede-Brual-Neurhede-Borsum e.V.) onder het onder voorzitterschap van Günter Terfehr, de drakenbootrace georganiseerd, die steeds meer aan kracht heeft gewonnen. Met de hulp van de roeivereniging Leer, een van de oudste in roeiverenigingen in Duitsland, werd het evenement professioneel georganiseerd. Hoewel de sportieve activiteiten op de voorgrond staan, hebben de organisatoren zich tegelijkertijd ten doel gesteld om de organisatoren zich ook ten doel gesteld om de aandacht te vestigen op de “oude arm van de Ems” middelpunt van de aandacht. De bijeenkomst van de actoren werd gezien als een soort “eerste vonk” voorom de oude arm van de Ems verder nieuw leven in te blazen en vooruit te helpen.


De HHG, ook onder een nieuw bestuur, vertegenwoordigd door Amandus Bohmann, wil graag gebruik maken vanhet hart van de vroegere economie en het vakmanschap van de laatste eeuwen.en vakmanschap van de laatste eeuwen. Want met de rivier en herinneringen, de voormalige haven, de ambachten en de economie van het verleden. Economie van het verleden zijn nauw met elkaar verweven.

Drakenbootrace: Winnend team verwacht korte vakantie op Borkum

Maar ook vanuit sportief oogpunt is de race een groot succes. Ondertussen bezoekers uit de omgeving die komen kijken hoe de teams tegen elkaar strijden. met de teams. De teams zijn meestal geen professionele atleten, ze bestaan uit bowlingclubs, bedrijven of vrienden. De kennissen en familieleden vieren dus feest langs de kant, wat de sfeer en het geluidsniveau verklaart.
In dit vierde jaar van de race kan het winnende team een Weekend vakantie op Borkum. Zelfs de timing van de race is historisch, want de drakenbootrace luidt de Rheder Markt in. Aangezien de markt 1231 al een van de grootste markten in de omgeving was, moet er veel bedrijvigheid in de Ems zijn geweest. de Ems bruisen van activiteit, waardoor de cirkel rond was.

Twee kanten van de Ems

Terwijl aan de ene kant van de Ems nog steeds boten binnenvaren, worden aan de andere kant al zwaarden, bogen en pijlen aan de andere kant al zwaarden, bogen en pijlen. De Clan of Kerry zal bezoekers verblijden met een middeleeuws kampement uit de 13e eeuw. Alle middeleeuwse fans zijn van harte uitgenodigd. Op zaterdag is er een vuurshow die eindigt in een nacht van licht. Natuurlijk mogen badgasten en jongleurs niet ontbreken.Wat zouden de Middeleeuwen zonder hen zijn.

De originele Rhedermarkt

Na veel spektakel begint de Rheder Markt op zondag 17.09.2023, en op maandag 18.09.2023 vindt de veemarkt plaats. De Rheder Markt trekt bezoekers bezoekers uit de hele regio. Terwijl er op beide dagen een ventersmarkt met
en pechmarkt is, is er op maandag ook de traditionele paarden- en veemarkt. wordt de traditionele paarden- en veemarkt gehouden. Zo’n 200 grote paarden, pony’s en shetties evenals pony’s en shetties en runderen, schapen en andere dieren. duizenden bezoekers. De Rheder markt kan terugkijken op een lange traditie. Het Het marktweekend wordt afgesloten met een pintochtend, vlooienmarkt, Rheder marktloop,familienamiddag en een kleine attractiemijl met attracties en andere kraampjes. andere kramen. Veel plezier!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *