Terugblik van de week

De laatste TV triell voor de Bundestag verkiezingen
De eerste vraag ging naar Armin Laschet: “Wat bekritiseert u aan het concept Rood-Groen?” Men weet het nog steeds niet. Een saaie verklaring over noodzakelijke groei en resoluties voor zijn kanselierschap begon. Toen zelfs hun eigen kernkiezers in slaap waren gesust, probeerden zij een AHA-moment te creëren met de favoriete onderwerpen van Scholz en Baerbock “minimumlonen hoog, Hartz IV-regeltarieven hoog, en meer sociale rechtvaardigheid in het algemeen. Natuurlijk heeft niemand van de journalisten gevraagd hoe dit gefinancierd moest worden. Om het van de “rijken” te krijgen, dat is duidelijk voor Baerbock en Scholz. Maar de vraag zou zijn geweest: wat heeft het voor zin het minimumloon te verhogen als de inflatie momenteel 3,9 procent bedraagt? De belangrijkste reden voor de stijging van de producentenprijzen vorige maand was de ontwikkeling op energiegebied. Het werd gemiddeld 24,0 procent duurder. Zelfs als er meer geld van de rijken wordt afgenomen, blijft er geen cent over voor de arbeider. Hoe de inflatie tegen te gaan zou de vraag zijn geweest.

Uit de prijsstijgingen voor levensmiddelen en diensten blijkt dat de gevolgen van de pandemische maatregelen zich momenteel steeds sterker doen gevoelen. Zij leggen genadeloos de zwakke punten bloot in het voedselsysteem die de productie, levering en levering hebben beïnvloed. Maar de Triell zwijgt hier liever over, omdat het tot verwarring bij de kiezers zou kunnen leiden.
Dan eindelijk het onderwerp waar Annalena reikhalzend naar had uitgekeken: het naderende onheil! De snelle uitfasering van steenkool en kernenergie, het einde van de verbrandingsmotor en de massale uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Men had Annalena willen vragen of haar dochters al een brief aan oma hadden geschreven: “Lieve oma, geef me een betere toekomst door Groen te stemmen en me een bakfiets te geven. En dat ondanks het feit dat oma vorig jaar nog het milieuvarken was! Maar daar kun je overheen kijken, want Annalena heeft grote plannen. In het Welt-interview verklaarde zij de volgende overmoed: “Ik wil de crises van deze wereld oplossen”. Annalena, als er niets anders is.

Intussen wees Scholz erop dat de klimaatdoelstellingen alleen kunnen worden gehaald als er voldoende elektriciteitsvoorziening is. Wat Scholz zeker weet, is dat de beoogde doelstellingen nooit kunnen worden bereikt als gevolg van onze juridische situatie in de bouwsector en het gebrek aan elektriciteitsvoorziening.

Als hij kanselier wordt, plant Olaf Scholz immers een Europese werkloosheidsverzekering, een soort ALG I voor alle Europeanen op basis van het algemene EU-betaalbaarheidsbeginsel. Omgekeerd zal Duitsland ook betalen voor alle Europese werklozen. Dat heeft voordelen! Waarom zou ik als Duitse werkloze in Duitsland blijven wonen als ik in Italië hetzelfde geld krijg? Waar de zon bijna altijd schijnt en de huren en energieprijzen de helft van de kosten zijn, is het goed wonen.