Rhede (Ems). Om het project “Zukunftsraum Emsland” een le­vendige en praktische onderbouwing te geven, is in Rhede een modelwoning gebouwd die gespecialiseerd is in het leven op oudere leeftijd. Inloop, levendig, met veel ruimte voor je eigen gedachten. Gerrit Terfehr, de bouwer en ontwikkelaar, heeft ook zijn eigen gedachten. “Mensen moeten zo lang mogelijk een zelf­bepaald leven in hun eigen huis kunnen leiden. Vooral op oudere leeftijd heeft de kwaliteit van de huisvesting een doorslagge­vende invloed op de levensvreugde, de sociale contacten en het algemeen welzijn. Dit is een politiek doel dat wij graag steunen. Om dit te bereiken gaan wij en natuurlijk alle betrokken bedrijven uit van wat momenteel haalbaar is – en dit biedt nu ongelooflijke mogelijkheden. Barrièrevrij en toegankelijk voor gehandicapten is eigenlijk standaard in deze huizen. Hier worden realiteiten gecreëerd die nog niet zo lang geleden tot het rijk der fabelen zouden hebben behoord,” legt Terfehr in een gesprek uit.

“Indien gewenst is het mogelijk om een ingebouwde deurmat te laten plaatsen voor men­sen met een visuele handicap, zodat zij herkennen dat de in­gang nu hier volgt. Natuurlijk is hier een elektrisch vergrende­lingssysteem geïnstalleerd. De binnenwanden kunnen wor­den voorzien van verschillende ribbels om de ruimte aan te voelen, wat mensen helpt zich te oriënteren”, merkt Terfehr enthousiast op. Wij mensen worden steeds ouder, en voor de meesten van ons staat dewens om onze laatste levens­jaren op een zelfbepaalde ma­nier door te brengen waarschi­jnlijk voorop – zelfs wanneer zich lichamelijke problemen voordoen. Wij proberen deze zwakke punten te compense­ren met de nodige technolo­gie. Dit is heel duidelijk te zien in de modelwoning. Hier op de muren zijn hoog-contrast scha­kelaars aangebracht die van de muren afsteken zodat ze on­middellijk kunnen worden ge­zien. De badkamer is uiteraard volledig toegankelijk voor ge­handicapten met toiletbeugels en alles wat de technologie mogelijk maakt. Het hele huis is uitgerust met smart home-ap­paraten. In de keuken kan nu een waterdispenser worden geïnstalleerd die automatisch mineraalwater produceert, zo­dat het “sjouwen met dozen” niet langer een probleem is. Het is nu zelfs mogelijk een gordijnlift te installeren die de gordijnen automatisch naar beneden haalt en ze na het wassen weer ophangt. In alle kamers is speciaal, helder licht geïnstalleerd om het herken­nen of zelfs lezen te vergemak­kelijken,” vervolgt Terfehr.

Zekerheid speelt een minstens even grote rol op oudere leef­tijd. Vooral oudere mensen zijn vaak banger voor inbraak en diefstal. “Naast heel nor­male, aloude veiligheidsmaa­tregelen kan moderne smart home-technologie hier natuur­lijk ook veel betekenen, zoals camera’s bij de voordeur die bezoek aankondigen. Theore­tisch is het mogelijk voor een huis om te weten hoe zichzelf te verdedigen. Wij nemen deze angsten net zo serieus als een visuele handicap. Wij proberen voor elke persoon het juiste aanbod te vinden, datgene wat nodig is om een zelfbepaald le­ven te kunnen leiden voor een lange tijd. Dat is ons doel,” gaat Terfehr verder.

De firma Elektro Kossen GmbH & Co. KG uit Neubörger is ver­antwoordelijk. Hoogwaardige en op maat gemaakte smart home-oplossin­gen en beveiligingstechnologie die kinderlijk eenvoudig te bedienen is, vereenvoudigen het leven op oudere leeftijd en bieden bo­vendien een hoge mate van veiligheid. “Vi­deo-intercoms via app-besturing, geautoma­tiseerde rolluikbesturingen, spraakbesturing of zelfs schakelaars en stopcontacten met gekleurde contrastkaders maken het dageli­jks leven voor senioren binnen hun eigen vier muren eenvoudiger”, zegt Stephan Kossen. “In de keuken kunnen slimme huishoudap­paraten zeker zeer nuttig en ondersteunend zijn. Een slimme oven die via een smartpho­ne-app kan worden bewaakt en een geïnstal­leerde fornuisbeschermer zorgen ervoor dat keukenbranden kunnen worden voorkomen,” een andere zorg van veel oudere mensen. Het project en de modelwoningen zijn ideaal voor bouwheren om beslissingen te nemen. Op die manier kan elke bezoeker uit de eerste hand ervaren welke technologie voor hem of haar mogelijk en zinvol is. “Er zijn tal van manieren om comfort, een behaaglijke sfeer en een ge­voel van veiligheid te combineren. Wij advi­seren geïnteresseerden graag ter plaatse en nodigen hen uit in de modelwoning om het zelf te komen bekijken”, besluit Kossen.