Een van de pioniers van de klokwisseling was Benjamin Franklin, die kritiek had op het hoge verbruik van kaarsen en daarom een tijdsverandering eiste. Of de achtergrond van deze overwegingen daadwerkelijk te maken had met geldbesparing blijft onzeker. Wintertijd bestaat niet. Met de overgang van zomertijd naar wintertijd keren we slechts terug naar de "normale tijd". Het doel van de invoering van de zomertijd in Duitsland was om het daglicht beter te benutten en zo energie te besparen na de verschrikkingen van de oliecrisis van 1973. Dit doel wordt echter niet bereikt. Volgens het Umweltbundesamt besparen de mensen wel op elektrisch licht, maar verwarmen ze 's morgens meer tijdens de koele maanden.De meerderheid in Duitsland is tegen de tijdsverandering. Dat blijkt althans uit een representatieve Forsa-enquête in opdracht van het ziekenfonds. Driekwart van de bevolking vindt de tijdsverandering overbodig.

In feite zijn er nauwelijks voordelen te vinden: Werknemers in ploegendienst die in de nacht van de tijdsverandering moeten werken, moeten een extra uur werken, dat vaak niet wordt betaald. Kinderen, maar ook dieren, hebben last van de tijdsverandering. Kinderen worden bijvoorbeeld minder geconcentreerd door het gebrek aan slaap, wat hun prestaties op school kan verminderen. In de maand na de overschakeling op de zomertijd worden gemiddeld 20 procent meer ongevallen geregistreerd. Als wilde dieren op zoek naar voedsel in de ochtendschemering plotseling in het ochtendverkeer terechtkomen. Voor Deutsche Bahn is de tijdsverandering elk jaar weer een grote uitdaging. Meer dan 120.000 klokken moeten vervangen worden om de treindienst te garanderen. Waarom blijft de tijdsverandering dan bij ons?

"Tijd", zegt Karlheinz Geißler, "is allang een instrument van overheersing geworden voor de machtigen. In de 19e eeuw zette elke vorst zijn klokken anders. Hij was meester van ruimte en tijd. En dat is nog steeds het geval. De zomertijd is ingevoerd door Europese regeringen en Vladimir Poetin heeft de klok twee uur verzet, gewoon omdat het kan". Is dat zo? 

Tot het einde van de 19e eeuw was er geen standaardtijd in Duitsland. De mensen oriënteerden zich op de zon, zodat het kon gebeuren dat er een tijdsverschil van enkele minuten was tussen Berlijn en München. In 1916 werd de zomertijd voor het eerst ingevoerd in het Duitse Rijk - voordat hij drie jaar later tijdens de Weimarrepubliek weer werd afgeschaft. Tijdens het Derde Rijk leefden de mensen in "standaardtijd", dat wil zeggen wintertijd. Pas aan het begin van de oorlog werd de zomertijd weer ingevoerd, zodat werknemers in de wapenindustrie een uur langer bij daglicht konden werken.

Want tijd is geld, zeggen ze, en tijd dient de macht. Zij die buiten deze vooraf bepaalde tijdsnormen kunnen leven, hebben meestal alle tijd en geld om hun tijd te beheren. Meestal zijn het ook de mensen waarop je graag wacht. Terwijl de anderen, die hun tijd niet kunnen beheren, moeten wachten. In 2008 meldde de Zwitserse beurs 3000 financiële transacties per seconde - in 1996 waren dat er slechts 45 per seconde. De economie zet tijd om in geld. Tijd, deze kwaliteit van geld geven, is pas mogelijk sinds de komst van mechanische klokken. De uitvinding van de klok is dus de voorwaarde en de geboorte van het kapitalisme.

Vóór de uitvinding van de klok was het bijna onmogelijk om de activiteiten van mensen precies op tijd te coördineren en te controleren. Met de invoering van de tijdklok was het bijna kinderspel. In dienst van de nauwkeurigheid hebben ze zelfs een seconde uitgevonden, die in de natuur net zo min bestaat als het uur.

Nieuwe arbeidstijdmodellen werden samengebracht met de vakbonden en de kerken. Zelfs gezinsbeleid, zoals de toenmalige minister von der Leyen uitdrukkelijk stelde, is ook tijdbeleid. De tijd is echter niet alleen sinds de 17e eeuw een instrument van macht en controle. Maar pas in het tijdperk van de industrialisatie werd het door de massaproductie van mechanische klokken mogelijk om bepaalde tijdstippen geldig te bepalen. Zo werd de tijd steeds meer maatschappelijk relevant en werd het middelpunt van een zich vormende industriële samenleving.

"Het leven en zijn tijd werden gelijkgesteld met de klok, met de eisen van planning en efficiëntie", schrijft de Amerikaanse socioloog Jeremy Rifkin in zijn klassieker "Clockwork Universe". De tijd werd echter al als instrument gebruikt in het Romeinse Rijk. Zelfs de kalender werd verschillende keren veranderd.

Lees meer: https://emsdollart.eu/die-beeinflussung-der-zeit/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *